Ако мислите да се тиче само наше/ваше деце, грдно се варате…

Објављено 22 август 2018
vakcinelogoОБАВЕЗНА ВАКЦИНАЦИЈА - АКО МИСЛИТЕ ДА СЕ ТИЧЕ САМО НАШЕ ДЕЦЕ, ГРДНО СЕ ВАРАТЕ!

Касирке, шалтерски радници, продавци, лекари, пекари, возачи аутобуса, полицајци, наставници, посланици, судије, приватници, посластичари, продавци на пијаци, мајстори, туристички радници, водичи, васпитачи… „Ризичне групе“ су сви запослени у јавном сектору. Да ли они мисле да их се овај проблем са присилом у медицини још увек не тиче? Да је 2019. далееко?!

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИСИЛНУ ВАКЦИНАЦИЈУ СТАРИЈИХ ВЕЋ ДОНЕТ и то још 30.септембра 2017. године.

По њему ( Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима) за већину одрасле популације обавеза вакцинисања ће ступити на снагу (од 01.01.2019. године (тада ће бити активирана категорија „лица из ризичних група“))

Иначе, то све је лепо дефинисано у ПРАВИЛНИКУ О ИМУНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ ЗАШТИТЕ ЛЕКОВИМА („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 11/2018 и 14/2018) у чл.37., којим се одређује време примене члана 17. истог Правилника. Па изволте читајте и припремите се да одлучите који ћете РУКАВ ДА ЗАВРНЕТЕ, уколико се нешто у међувремену не промени. Предвиђене КАЗНЕ и за одрасле који случајно одбију или неће, су такође ИСТЕ! Параграф.рс/прописи/правилник_о_имунизацији_и_начину_заштите_лековима 

Члан 37

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од дана почетка примене првог програма из члана 13. став 1. овог правилника, осим одредаба члана 15. став 3. тачка 11) које се примењују од 1. априла 2018. године, члана 16. став 2. тач. 4) и 5) и члана 17. став 2. тачка 6) које се примењују од 1. јануара 2019. године, члана 18. став 2. тач. 3) до 5) које се примењују од 10. фебруара 2018. године и члана 18. став 2. тач. 6) до 10) које се примењују од 1. јануара 2020. године и чл. 20, 21. и 28. које се примењују 18 месеци од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 17

Обавезна активна и пасивна имунизација против лица у посебном ризику спроводи се у складу са програмом из члана 13. став 1. овог правилника.

Заразне болести против којих се спроводи обавезна активна и пасивна имунизација лица у посебном ризику су:

1) хепатитис Б;

2) грип;

3) менингококна болест;

4) обољења изазвана Стрептококом пнеумоније;

5) обољења изазвана Хемофилусом инфлуенце тип б;

6) варичела;

7) инфекције изазване респираторним синцицијалним вирусом.

Обавезна активна и пасивна имунизација лица запослених у здравственим установама

Извор: Вакцине ИНФО, https://m.facebook.com/VakcineINFO/posts/1543858485723693