Протест Грађанске иницијативе за необавезну вакцинацију 12.3.

Објављено 08 март 2016
vakcinacijaneobaveznaПРОТЕСТ ПРОТИВ ЗАКОНА О ПРИСИЛНОЈ ВАКЦИНАЦИЈИ 12.3. НА ТРГУ

У знак оштрог протеста због најновијих измена закона о присилној вакцинацији деце и увођења драконских казни родитељима који одбијају послушност, 12. марта 2016. године, на Тргу Републике у 12 часова окупљају се родитељи и грађани да кажу одлучно НЕ, ЕКСПЕРИМЕНТИМА! НАША ДЕЦА НИСУ ПРОЦЕНАТ!

 

 

- СТОП присилној вакцинацији! / ЗА слободу избора!

- СТОП застрашивању родитеља! / ЗА информисану одлуку

- СТОП цензури у медијима! / ЗА истину о вакцинацији

- СТОП уценама лекара! / ЗА објективну и независну стручну дебату!

Подсећамо јавност да се континуираним пооштравањем санкција родитељима и изменом Закона о заштити становништва од заразних болести, заправо ради о присилној вакцинацији деце, увођењу нових вакцина, забрани уписа невакцинисане деце у обданишта и школе, претњама социјалних служби одузимањем деце, као и драконским казненим мерама.

vakcinacijaneobavezna

Тиме се поступа супротно Уставу Републике Србије, Закону о правима пацијената, као и праву на поштовање породичног живота Европске конвенције о људским правима. Затим ратификованом Међународном пакту о грађанским и политичким правима и ратификованој Конвенцији о заштити људских права и достојанства људског бића у примени биологије и медицине (“Конвенција о људским правима и биомедицини”).

Свесни да је вакцинација контроверзна и компромитована превентивна медицинска мера, боримо се и захтевамо право родитеља/старатеља на слободу избора. У овој проблематици кључно питање треба да буде безбедност вакцина, а не пооштравање казни родитељима због одбијања имунизације.

Сматрамо да вакцинација деце треба да буде на нивоу препоруке здравствених радника са једне стране и са друге информисане одлуке самих родитеља, као што је то случај у већини развијених земаља Европе, а не - законска обавеза.

Желимо да својој деци омогућимо да расту здраво, буду сигурна и имају срећно детињство, подсећамо да су деца НАША, а не државна и зато бескомпромисно захтевамо слободу избора у одлучивању када су њихови животи у питању, њихово здравље и будућност!

Обавештавамо све грађане Србије да ће родитељи у знак протеста новим законским изменама и присилној вакцинацији деце, одржати јавни митинг 12. марта 2016. године у 12ч на Тргу Републике у Београду и овом приликом позивамо вас да нас подржите и да нам се придружите на великом протесту!

УГ "Грађанска иницијатива за необавезну вакцинацију"

http://www.vakcinainfo.org/ 

+381 64 24  14  578

 

Такође прослеђујемо мејл који смо добили од братa који га је добио од мајке чијем су детету од последица вакцинације страдали бубрези и које се после 9 година страшних мучења упокојило:

 

ПРАВНИ ЛЕК НА КОЈИ СЕ МОГУ ПОЗВАТИ ОНИ КОЈИ НЕ ЖЕЛЕ ДА ВАКЦИНИШУ СВОЈУ ДЕЦУ

Ево још једном, за оне родитеље који су склони неке ствари лично да провере, а то је да је лепо речено да нико, па чак ни људи било где да раде и на било којој позицији власти били, не могу да буду изнад Устава Републике Србије и онога што је у њему записано, јер је Устав највиши општи правни акт у систему општих правних аката једне државекоји уређује најбитније односе у држави, пре свега саму државнуорганизацију и овлашћење државних органа, као и слободе и праваграђана.

Дакле, напоменуто је и СЛОБОДЕ И ПРВА ГРАЂАНА, а тамо у чл.25 Устава Републике Србије управо стоји записано следеће:

,,Физички и психички интегритет је неповредив. Нико не може битиизложен мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању иликажњавању, нити подвргнут медицинским или научним огледима без свогслободно датог пристанка.’’

Дакле, поновићу још једном шта стоји уједном делу чл. 25 Устава Републике Србије, дакле, поред осталог...НИКО НЕ МОЖЕ БИТИ ПОДВРГНУТ МЕДИЦИНСКИМ И НАУЧНИМ ОГЛЕДИМА БЕЗСЛОБОДНО ДАТОГ ПРИСТАНКА. Ако нисте знали дефиниција медицине говори отоме да медицина лечи болести само уколико код одраслог човека илидетета постоје видљиви симптоми болести, дакле повишена температура,инфицирана рана и слично, а никако не лечи оне болести за које постојипретпоставка ће се наводно појавити у догледној будућности, јер то онда није ништа друго, него лото, у стилу, ,,Е, можда ће да буде тај број, а можда и неће да бидне!''

Дакле, то нема везе са науком,претпостављати да ли ће се нешто појавити ове или следеће године, ана послетку се и не појави у наредних 100 година. Дакле, родитељ семоже позвати не само на Устав Републике Србије, чл. 25, уколико нежели да вакцинише своје дете, него и на основу МеђународнеКласификација Болести - Светска Здравствена Организација- РЕВИЗИЈА 10, КЊИГА 1, ЧЛАН З 28 – ТАЧКЕ 0 И 1 –

Вакцинација се може одбити не само ради здравствених разлога, већ изарад личног или верског убеђења. (Напомена: Ова књига објављена јеод стране Светске Здравствене Организације (СЗО) а Р. Србија је чланСЗО-а и прихватила је обавезе које произилазе из тог чланства.) Каошто видите, Р. Србија је цлан СЗО-а и прихватила је обавезе којепроизилазе из тог чланства, и мора да поштуује све преузете обавезекако не би била санкционисана. Такође, треба се позвати и на Закон опотврђивању Конвенције о заштити људских права и достојанства људског бића у погледу примене биологије и медицине:Конвенција о људским правима и биомедицини, Службени гласник РС бр.12/10 - Међународни уговори.

Ова конвенција има јачу правну снагу од закона у нашој земљи, а поштосмо је потписали мора да се примењује.

1. Поглавље, Члан 2: "Интереси и добробит људског бића имају предностнад самим интересом друштва или науке."

2. Поглавље, Пристанак, Члан 5. Опште правило: "Захват који се односина здравље може се извршити само након што је лице на које се захватодноси о њему информисано и дало слободан пристанак на њега. Том селицу претходно дају одговарајуће информације о сврси и природи захватакао и његовим последицама и ризицима. То лице може слободно и у било које време повући свој пристанак. "

Овим се на суду може одбранити право на изузеће од обавезне вакцинације.